top of page

Mantelzorg

Ons netwerk

In februari 2013 kwam een tiental leden voor het eerst bij elkaar met het doel een netwerk op te zetten om een soort van mantelzorg te kunnen bieden aan Nederlanders, Nederlandstaligen en aanverwanten in en bij Athene.

Wat de groep ‘Mantelzorg’ wil en kan bieden is, op vrijwillige basis, onbetaalde, niet beroepsmatige hulp van lage tot matige intensiteit aan diegenen die niet meer helemaal voor zichzelf kunnen zorgen of op een andere manier geïsoleerd zijn. Maar ook, als het gaat om zware invaliditeit, hulp aan de verzorgers uit de naaste omgeving om die een beetje te ontlasten en, als er geen verzorgers zijn, bemiddeling om een oplossing te vinden.

Iets concreter komt dat neer op:

  • Hand en spandiensten, gezelschap, wandelen;

  • Het doorverwijzen dan wel het assisteren bij verzoek om hulp te verkrijgen bij lokale Griekse instanties;

  • Het uitlenen van medische hulpartikelen indien beschikbaar; (zie hieronder)

  • Ook proberen wij contacten te leggen met Nederlands sprekende professionele en medische hulpverleners. Deze professionele hulp moet uiteraard wel worden betaald.

 

De mantelzorg bestaat uit een kerngroep van tien vrijwilligers waaronder verpleegkundigen en telt bovendien een aantal vrijwilligers, die kunnen worden opgeroepen. Omdat Athene een grote stad is werken we in principe met districten om reistijd en –kosten te besparen, maar het leek toch handiger alles centraal te regelen. Mocht u dan ook onze hulp willen inroepen voor uzelf of iemand uit uw omgeving dan kunt u contact opnemen met:

Pia de Kuyper        210 9323661    6973408709 

Ook als u medische hulpmiddelen beschikbaar wilt stellen of als u zich wilt aanmelden als (oproep)vrijwilliger kunt u bij hen terecht of u kunt zich opgeven per email : mantelzorgnvig@gmail.com

Beschikbare medische hulpmiddelen

Blood pressure reader
Walkers

Artikel  

4-poot wandelstok aluminium (eiffeltje)

Ademhalingstrainer “breather”

Anti-decubitus matras (electrisch, tegen doorliggen) 

Anti-kramp spalk voor hand en onderarm  

Beker voor iemand met slikproblemen

Bloeddrukmeter Tensoval

Krukken aluminium

Krukken hout

Looprek aluminium

Massagebal met rubber stekels

Rollator

Rolstoel (voor gebruik met begeleider)

Rugsteun verstelbaar met kussentje

Rug steunband

Toiletstoel

Toiletverhoger met handsteunen

Wandelstok hout

Ziekenhuisbed met matras 

Aantal 

2

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

bottom of page